aktualności o nas historia galeria regulamin odwiedzin przyjaciele adopcja możesz pomóc e-urzędy kontakt

Najlepszym miejscem dla rozwoju dziecka jest rodzina. Niestety, czasem dzieje się tak, że rodzice nie są w stanie pełnić swoich obowiązków, a dom nie tylko przestaje być ciepłym i dobrym miejscem, ale też nie spełnia podstawowych funkcji opiekuńczych. Kiedy wszystkie metody pomocy rodzinie zawiodą, wtedy dziecko trafia do nas.

Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu jest całodobową wielofunkcyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą. Działamy w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zazwyczaj przebywa u nas około 80 dzieci. Nasi wychowankowie mieszkają w dwóch domkach i pięciu mieszkaniach. Razem z wychowawcami przygotowują posiłki, odrabiają zadania domowe i wykonują dyżury. Codziennie spotykają się przy wspólnym stole, rozmawiają, dzielą się radościami i smutkami.

Przez cały czas staramy się, aby w miarę możliwości każdy z naszych podopiecznych utrzymywał kontakty ze swoją rodziną biologiczną. Rodzice i krewni mogą codziennie nas odwiedzać, a jeżeli to możliwe, wspieramy wysiłki prowadzące do powrotu dzieci do domu rodzinnego.

Najmłodszy z naszych wychowanków ma trzy latka, najstarszy – osiemnaście. W tym roku dwoje dzieci przystąpi do egzaminu maturalnego i jeżeli będą kontynuować naukę, zostaną z nami aż do ukończenia 25 roku życia.

Dyrektor Placówki - Marek Dziemba
Zastępca dyrektora ds. pedagogicznych - Anna Głomb
Pracownik socjalny - Agnieszka Lenkiewicz
Psycholog - Lilla Misztela
Pedagog - Ewa Niklewska-Hajduk

Inspektor Ochrony Danych - Marcin Zemła
E-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl

Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży, ul. Jordana 2 lok. 11, 41-808 Zabrze
tel.: 32 272 21 02, 32 272 30 37, fax: 32 272 21 02 wew. 18, e-mail: cwkdim@cwkdim.pl