aktualności o nas historia galeria regulamin odwiedzin przyjaciele adopcja możesz pomóc e-urzędy kontakt

REGULAMIN ODWIEDZIN W CWKDIM


§ 1
Rodzice i najbliższa rodzina mają prawo odwiedzać dziecko przebywające w CWKDIM.


§ 2
Osoby niespokrewnione mają prawo odwiedzać wychowanka, jeżeli wychowawca wyrazi na to zgodę.


§ 3
Spotkanie osoby odwiedzającej z dzieckiem może się odbyć tylko za zgodą dziecka.

§ 4
Wizyty powinny odbywać się w terminie uzgodnionym z wychowawcą, w dni powszednie od 8.00 do 20.00, w dni wolne od nauki szkolnej od 9.00 do 21.00, o ile nie zakłócają trybu funkcjonowania placówki.


§ 5
Podczas wizyt odwiedzający powinni spędzać czas z dzieckiem w pokoju wychowanka lub w pokoju wspólnym, a po zakończeniu wizyty doprowadzić pokój odwiedzin do stanu zastanego przed rozpoczęciem odwiedzin.


§ 6
Liczba osób odwiedzających nie może zakłócać i dezorganizować porządku i pracy w placówce. Jest ona indywidualnie regulowana przez osobę sprawującą bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.


§ 7
Osoby odwiedzające winny zgłaszać osobom bezpośrednio pracującym z dzieckiem fakt przynoszenia prezentów, słodyczy, żywności itp.


§ 8
Na terenie CWKDIM obowiązuje całkowity zakaz palenia.


§ 9
Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innej używki nie mają prawa do odwiedzin.


§ 10
Nie wolno wnosić na teren CWKDIM materiałów łatwopalnych, niebezpiecznych i w jakikolwiek sposób zagrażających bezpieczeństwu wychowanków.


§ 11
Odwiedzający musi stosować się do poleceń wychowawcy.


§ 12
Odwiedzający powinni odnosić się z szacunkiem do innych wychowanków i respektować ich prawo do prywatności.


§ 13
Jeżeli rodzice lub krewni w rażący sposób zakłócają funkcjonowanie placówki, wychowawca ma prawo ograniczyć kontakty z dzieckiem do odwiedzin w wyznaczonym przez niego terminie raz w tygodniu przez dwie godziny, przez okres jednego miesiąca.

Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży, ul. Jordana 2 lok. 11, 41-808 Zabrze
tel.: 32 272 21 02, 32 272 30 37, fax: 32 272 21 02 wew. 18, e-mail: cwkdim@cwkdim.pl